Undervisning

Undervisar i SO-didaktik, med särskilt ansvar för religionsdidaktik och historiedidaktik på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Är ”excellent lärare ETP” och undervisar främst i religionsvetenskap och pedagogik på universitetsnivå, men är även legitimerad lärare för grundskolans år 3–9 och gymnasiet i ämnena religion, historia och pedagogik.

Högskolepedagogisk utbildning

Examina

 • 2012 Magisterexamen i högskolepedagogik, 60 hp, Göteborgs universitet.
 • 2011 Kandidatexamen i utbildningsvetenskap, 90 hp, Göteborgs universitet.
 • 2011 Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet i religionskunskap och historia, Göteborgs universitet (Legitimation från Skolverket, 2014).

Pedagogiska utmärkelser

 • 2015 Excellent lärare ETP, Högskolan i Halmstad.
 • 2010 Stipendium från Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet, för deltagande i utvecklingsnätverket Samverkande IT-pedagoger (SIP), 10% av lektorstjänst finansierad med stipendium under minst 6 månaders tid från och med 1 januari 2011.

Undervisningserfarenheter

Högre utbildning

 • 2016–idag Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Borås.
 • 2015 Teologiska högskolan i Stockholm.
 • 2014–2015 Högskolepedagogiskt centrum, Högskolan i Halmstad.
 • 2013–2015 Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.
 • 2011–2012 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2011–2012 Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet.
 • 2005–2012, 2014–2015 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Skolor

 • 2013 Polhemskolans gymnasium, Lund.
 • 2013 Sannarpsgymnasiet, Halmstad
 • 2010 Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka
 • 2004 St Petri gymnasium, Malmö.

Erasmus+ lärarutbyte

 • 2018 Fachbereich Evangelisches Theologie, Goethe Universität, Frankfurt (Tyskland)