Forskning

Är docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik, samt lektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med särskilt ansvar för religionsdidaktik. Forskar om samspel mellan teologi och pedagogik.

Forskningsbeskrivning

Teologi och pedagogik har en lång historia tillsammans, men har på senare tid ofta glidit isär. Som verksam forskare i båda vetenskapsfälten praktisk teologi och pedagogiskt arbete, har jag valt att låta fälten samspela och bidra med något nytt, både inom teologin och pedagogiken. Den forskning som jag bedriver är oftast fokuserad på systemnivå.

Pedagogiska perspektiv på teologi

Hur och på vilka sätt används pedagogik inom teologin? Hur arbetar man i kyrkan med att utbilda och fortbilda sin personal? Hur lär prästen sin församling om kristen tro, och hur lär församlingen prästen om tro? Denna typ av frågor ligger till grund i min forskning om pedagogiska perspektiv på teologi. Utgångspunkten är en praktisk-teologisk plattform som belyses med hjälp av pedagogiska perspektiv.

Teologiska perspektiv på pedagogik

Hur kan utbildning i ett postsekulärt samhälle breddas och fördjupas med hjälp av livsåskådningar? Hur går det att hitta hopp för framtiden i utbildning med hjälp av religiösa perspektiv? Hur kan teologisk forskning om interreligiös dialog och etik bidra till ett mångkulturellt universitet? Frågor av denna karaktär är i fokus i min forskning om teologiska perspektiv på pedagogik. Utgångspunkten är en teologisk ansats som bidrag till pedagogisk forskning.


Vetenskaplig publikationslista

Senast uppdaterad: 2018-12-07

Monografier

Artiklar

Antologibidrag

 • 2018 Viktor Aldrin, Norrbyhuset i Borås: Från krisinsats till plattform för demokrati”. Rasoul Nejadmehr (red.), Interkulturell dialog: teori och praktik. Göteborg: NordienT, s. 251–263.
 • 2016 Viktor Aldrin, 1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart, I: Martin Berntson & Anna Minara Ciardi, Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson, Bibliotheca theologiae practicae 97, Skellefteå: Artos, 2016, s. 169–180.
 • 2008 Viktor Aldrin, Sjundedagsadventism, I: Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige, Stockholm: Dialogos, 2008, 196–197. Ny reviderad upplaga 2011.
 • 2007 Viktor Aldrin, Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm, I: Jenny Berglund & Göran Larsson (red.), Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2007, 157–169.

Rapporter (externa)

Vetenskapliga recensionsartiklar

 • 2014 Viktor Aldrin, Leona M. English & Peter Mayo, Learning with Adults, Journal of Teaching Theology and Religion, 17:3, 293–294.
 • 2013 Viktor Aldrin, Bernadette McNary-Zak & Rebecca Todd Peters (eds.), Teaching Undergraduate Research in Religious Studies, Journal of Teaching Theology and Religion 16:3, 239–294.
 • 2013 Viktor Aldrin, Rob Phillips, Carmel McNaught & Gregor Kennedy, Evaluating E-Learning, Journal of Teaching Theology and Religion, 16:s1, e4.
 • 2012 Viktor Aldrin, Virginia Reinburg, French Books of Hours, Kyrkohistorisk årsskrift 2012, 202–203.
 • 2012 Viktor Aldrin, Fem källor från svenska reformationstiden i Finland, edited by Terhi Kiiskinen, Mirator 13, 80–81.
 • 2012 Viktor Aldrin, Theresa Berger, Gender Differences and The Making of Liturgical History: Lifting a Veil to Liturgy’s Past, Svensk Teologisk Kvartalsskrift 2012:1, 45.
 • 2011 Viktor Aldrin, Robert Swanson, Indulgences in Late Medieval England, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 222–223.
 • 2011 Viktor Aldrin, Robert Lutton & Elisabeth Salter (eds.), Pieties in Transition, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 224–225.
 • 2011 Viktor Aldrin, Eamon Duffy, Fires of Faith, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 235–236.
 • 2011 Viktor Aldrin, David F. Ford, The Future of Christian Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift 2011:3, 96.
 • 2008 Viktor Aldrin, Eamon Duffy, Marking the Hours, Kyrkohistorisk årsskrift 2008, 187–188.
 • 2007 Viktor Aldrin, Bengt Ankarloo, Satans raseri, Kyrkohistorisk årsskrift 2007, 295–296.
 • 2007 Viktor Aldrin, Marie Lennerstrand & Linda Oja, Livet går vidare, Kyrkohistorisk årsskrift 2007, 298–300.
 • 2006 Viktor Aldrin, John H. Arnold, Belief and Unbelief in Medieval Europe, Kyrkohistorisk årsskrift 2006, 212–214.
 • 2005 Viktor Aldrin, Arnold Angenendt, Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter, Kyrkohistorisk årsskrift 2005, 134–135.

Övriga vetenskapliga arbeten

 • 2011 Viktor Aldrin, Avhandlingsresumé, Svensk Teologisk Kvartalskrift 2011:2, 96.

Nationalencyklopedin (på uppdrag)

Är en av de ämnesansvariga för deras uppslagsord/artiklar om kristendom.

 • 2014 Viktor Aldrin & Max Scheja, Högskolepedagogik, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Equmeniakyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Equmenia, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Missionskyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Baptistsamfundet, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Metodistkyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Frälsningsarmén, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags Adventistsamfundet, Nationalencykopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Adventism, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags-adventism, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags-adventism i Sverige, Nationalencyklopedin.

Läromedel

Populärvetenskapliga arbeten