Curriculum vitæ

Docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik. Lektor i SO-didaktik, med särskilt ansvar för religionsdidaktik, vid Högskolan i Borås. Är disputerad i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet (2010) & utnämnd till excellent lärare ETP vid Högskolan i Halmstad (2015).


Presentation

Viktor Aldrin, född 1980 i Linköping. Gift med Emilia Aldrin sedan 2007 och far till två barn. Bor i Halmstad.

Utbildning

Docentur

 • 2018 Docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik. Humanististiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Doktorsexamen

 • 2010 Teologie doktorsexamen i Religionsvetenskap med särskild inriktning mot praktisk teologi, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Prof. Bertil Nilsson var huvudhandledare och docent Martin Berntson var biträdande handledare. Disputation skedde 11 november.

Magisterexamina

 • 2012 Magisterexamen i högskolepedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2004 Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi, med särskild inriktning mot kristendomens historia, Lunds universitet.

Kandidatexamina

 • 2011 Kandidatexamen i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet.
 • 2004 Kandidatexamen i ämnet historia, Lunds universitet.

Övriga examina

 • 2014 Lärarlegitimation för grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena religion, historia och pedagogik, Skolverket.
 • 2011 Lärarexamen i religionskunskap och historia, Göteborgs universitet.

Forskningsverksamhet

 • 2016– Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning, Högskolan i Borås
 • 2015–2016 Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
 • 2013–2015 Akademin för lärande, humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Halmstad.
 • 2011–2012 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2005–2010 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Gästforskare

 • 2018 Gästforskare i Religionsdidaktik/-pedagogik, Fachbereich Evangelisches Theologie, Goethe universität, Frankfurt am Main, Tyskland. Mentor: Professor David Käbisch.
 • 2015–2016 Gästforskare i Kyrko- och missionsstudier, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
 • 2008 Gästforskare vid Faculty of Divinity, The University of Cambridge, Storbritannien. Mentor: Professor Eamon Duffy.
 • 2007 Gästforskare vid Helsingfors universitet och Finska litteratursällskapet. Mentorer: Professor Tuomas Lehtonen (generalsekreterare för Finska litteratursällskapet) och docent Jyrki Knuutila (Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet).

Peer-review-uppdrag

 • Journal of Religious History, Australien.
 • Mirator, Finland.

Uppdrag som extern granskare

 • 2018 Universitetskanslerämbetet, granskare av lärarutbildningars examensarbeten.
 • 2015 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, granskning av själavvårdsundervisning.

Sakkunniguppdrag

Finns med på Swednets lista över pedagogiska sakkunniga sedan 2017.

 • Umeå Universitet, pedagogisk sakkunnig.
 • Södertörns högskola, pedagogisk sakkunnig.
 • Högskolan i Dalarna, pedagogisk sakkunnig.
 • Högskolan i Gävle, pedagogisk sakkunnig.

Recensionsuppdrag

 • 2012– Journal of Teaching Theology & Religious Education, USA.
 • 2012– Mirator, Finland
 • 2011– Svensk Teologisk Kvartalskrift, Sverige
 • 2005– Kyrkohistorisk årsskrift, Sverige

I media

Jag medverkar ofta i media, framför allt som ämnesexpert inom områdena kristendom, religion i skolan, kristna traditioner.

Pressbild

Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.