Referensguiden.
Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago

Aldrin, Viktor (2015). Referensguiden. Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad, 60 s.

Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt. Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar. För att underlätta för både studenter och lärarkollegor har jag därför sammanställt en liten handbok i den ädla konsten att skriva referenser. Grundtanken i guiden är att det finns många olika sätt att skriva referenser på och att de alla är lika korrekta, huvudsaken är att användandet är konsekvent.

I min skolning som religionsvetare har jag kommit i kontakt med ett sätt att presentera olika bibelöversättningar parallellt, som brukar kallas, quadriga, det vill säga fyr-parallellig presentation. I ett sådant system sätts samma text i fyra spalter för att på så sätt visa på hur en text kan översättas på flera olika sätt. Den metoden har jag överfört till denna referensguide. Det är min förhoppning att guiden kan komma till användning för den ovane att referera, och för den vane att påminna sig om hur en särskild referens skulle skrivas.


Ladda ner boken som pdf. (Boken har laddats ner över 3500 gånger sedan publicering)