Böcker som jag har författat

Under mina år som forskare och lärare har jag skrivit texter i många format. Men det format jag gillar allra bäst är boken – bibliofil som jag är. Därför får mina böcker en egen del på webbplatsen. Här finns mina vetenskapliga monografier, populärvetenskapliga böcker och läromedel med presentationer och förlagsinformation.

Vetenskapliga monografier

Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola (2018).

The Prayer Life of Peasant Communities in Late Medieval Sweden: A Contrast of Ideals and Practices (2011). Boken är en bearbetad version av min doktorsavhandling.

Populärvetenskapliga böcker

Medeltida böneliv – Längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland (2019).

Läromedel

Religionskunskap 1 för gymnasiet (2016).

Referensguiden. Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago (2015).