Forskning

Är docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsidaktik. Forskar om samspel mellan teologi och pedagogik.
Läs mer om min forskning…


Undervisning

Undervisar i SO-didaktik, med särskilt ansvar för religionsdidaktik och historiedidaktik på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Är ”excellent lärare ETP” och undervisar främst i religionsvetenskap och pedagogik på universitetsnivå, men är även legitimerad lärare för grundskolans år 3–9 och gymnasiet i ämnena religion, historia och pedagogik.
Läs mer om min undervisning…


Böcker

Under mina år som forskare och lärare har jag skrivit texter i många format. Men det format jag gillar allra bäst är boken – bibliofil som jag är. Därför får mina böcker en egen del på webbplatsen. Här finns mina vetenskapliga monografier och läromedel med presentationer och förlagsinformation.
Läs mer om mina böcker…


Formgivning

Vid sidan av mitt akademiska arbete, är jag även verksam som grafisk formgivare.
Läs mer om min formgivning…


CV

Docent i teologi med inriktning mot praktisk teologi/religionsdidaktik samt lektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med särskilt ansvar för religionsdidaktik vid Högskolan i Borås. Är disputerad i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet (2010) & utnämnd till excellent lärare ETP vid Högskolan i Halmstad (2015).
Läs hela mitt CV…