Viktor Aldrin

lektor i so-didaktik

Forskning

Är lektor i so-didaktik med särskilt ansvar för religionsdidaktik och forskar om

samspel mellan teologi och pedagogik.


Forskningsbeskrivning

Teologi och pedagogik har en lång historia tillsammans, men har på senare tid ofta glidit isär. Som verksam forskare i båda vetenskapsfälten praktisk teologi och pedagogiskt arbete, har jag valt att låta fälten samspela och bidra med något nytt, både inom teologin och pedagogiken. Den forskning som jag bedriver är oftast fokuserad på systemnivå och på vuxenutbildningsnivå.

Pedagogiska perspektiv på teologi

Hur och på vilka sätt används pedagogik inom teologin? Hur arbetar man i kyrkan med att utbilda och fortbilda sin personal? Hur lär prästen sin församling om kristen tro, och hur lär församlingen prästen om tro? Denna typ av frågor ligger till grund i min forskning om pedagogiska perspektiv på teologi. Utgångspunkten är en praktisk-teologisk plattform som belyses med hjälp av pedagogiska perspektiv.

Teologiska perspektiv på pedagogik

Hur kan utbildning i ett postsekulärt samhälle breddas och fördjupas med hjälp av livsåskådningar? Hur går det att hitta hopp för framtiden i utbildning med hjälp av religiösa perspektiv? Hur kan teologisk forskning om interreligiös dialog och etik bidra till ett mångkulturellt universitet? Frågor av denna karaktär är i fokus i min forskning om teologiska perspektiv på pedagogik. Utgångspunkten är en teologisk ansats som bidrag till pedagogisk forskning.

Vetenskaplig publikationslista

Senast uppdaterad: 2018-05-21

Monografier

Artiklar

Antologibidrag

 • 2016 Viktor Aldrin,1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart, I: Martin Berntson & Anna Minara Ciardi, Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson, Bibliotheca theologiae practicae 97, Skellefteå: Artos, 2016, s. 169–180.
 • 2008 Viktor Aldrin, Sjundedagsadventism, I: Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige, Stockholm: Dialogos, 2008, 196–197. Ny reviderad upplaga 2011.
 • 2007 Viktor Aldrin, Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm, I: Jenny Berglund & Göran Larsson (red.), Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2007, 157–169.

Rapporter (externa)

Vetenskapliga recensionsartiklar

 • 2014 Viktor Aldrin, Leona M. English & Peter Mayo, Learning with Adults, Journal of Teaching Theology and Religion, 17:3, 293–294.
 • 2013 Viktor Aldrin, Bernadette McNary-Zak & Rebecca Todd Peters (eds.), Teaching Undergraduate Research in Religious Studies, Journal of Teaching Theology and Religion 16:3, 239–294.
 • 2013 Viktor Aldrin, Rob Phillips, Carmel McNaught & Gregor Kennedy, Evaluating E-Learning, Journal of Teaching Theology and Religion, 16:s1, e4.
 • 2012 Viktor Aldrin, Virginia Reinburg, French Books of Hours, Kyrkohistorisk årsskrift 2012, 202–203.
 • 2012 Viktor Aldrin, Fem källor från svenska reformationstiden i Finland, edited by Terhi Kiiskinen, Mirator 13, 80–81.
 • 2012 Viktor Aldrin, Theresa Berger, Gender Differences and The Making of Liturgical History: Lifting a Veil to Liturgy’s Past, Svensk Teologisk Kvartalsskrift 2012:1, 45.
 • 2011 Viktor Aldrin, Robert Swanson, Indulgences in Late Medieval England, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 222–223.
 • 2011 Viktor Aldrin, Robert Lutton & Elisabeth Salter (eds.), Pieties in Transition, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 224–225.
 • 2011 Viktor Aldrin, Eamon Duffy, Fires of Faith, Kyrkohistorisk årsskrift 2011, 235–236.
 • 2011 Viktor Aldrin, David F. Ford, The Future of Christian Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift 2011:3, 96.
 • 2008 Viktor Aldrin, Eamon Duffy, Marking the Hours, Kyrkohistorisk årsskrift 2008, 187–188.
 • 2007 Viktor Aldrin, Bengt Ankarloo, Satans raseri, Kyrkohistorisk årsskrift 2007, 295–296.
 • 2007 Viktor Aldrin, Marie Lennerstrand & Linda Oja, Livet går vidare, Kyrkohistorisk årsskrift 2007, 298–300.
 • 2006 Viktor Aldrin, John H. Arnold, Belief and Unbelief in Medieval Europe, Kyrkohistorisk årsskrift 2006, 212–214.
 • 2005 Viktor Aldrin, Arnold Angenendt, Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter, Kyrkohistorisk årsskrift 2005, 134–135.

Övriga vetenskapliga arbeten

 • 2011 Viktor Aldrin, Avhandlingsresumé, Svensk Teologisk Kvartalskrift 2011:2, 96.

Nationalencyklopedin (på uppdrag)

Är ämnesansvarig för deras uppslagsord/artiklar om kristendom och etik.
 • 2014 Viktor Aldrin & Max Scheja, Högskolepedagogik, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Equmeniakyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Equmenia, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Missionskyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Baptistsamfundet, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Metodistkyrkan, Nationalencyklopedin.
 • 2014 Viktor Aldrin, Svenska Frälsningsarmén, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags Adventistsamfundet, Nationalencykopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Adventism, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags-adventism, Nationalencyklopedin.
 • 2013 Viktor Aldrin, Sjundedags-adventism i Sverige, Nationalencyklopedin.

Läromedel

Populärvetenskapliga arbeten

Undervisning

Undervisar i SO-didaktik, med särskilt ansvar för religionsdidaktik och historiedidaktik på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Är ”excellent lärare ETP” och undervisar främst i religionsvetenskap och pedagogik på universitetsnivå, men är även legitimerad lärare för grundskolans år 3–9 och gymnasiet i ämnena religion, historia och pedagogik.


Högskolepedagogisk utbildning

Examina

 • 2012 Magisterexamen i högskolepedagogik, 60 hp, Göteborgs universitet.
 • 2011 Kandidatexamen i utbildningsvetenskap, 90 hp, Göteborgs universitet.
 • 2011 Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet i religionskunskap och historia, Göteborgs universitet (Legitimation från Skolverket, 2014).

Pedagogiska utmärkelser

 • 2015 Excellent lärare ETP, Högskolan i Halmstad.
 • 2010 Stipendium från Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet, för deltagande i utvecklingsnätverket Samverkande IT-pedagoger (SIP), 10% av lektorstjänst finansierad med stipendium under minst 6 månaders tid från och med 1 januari 2011.

Undervisningserfarenheter

Högre utbildning

 • 2016–idag Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Borås.
 • 2015 Teologiska högskolan i Stockholm.
 • 2014–2015 Högskolepedagogiskt centrum, Högskolan i Halmstad.
 • 2013–2015 Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.
 • 2011–2012 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2011–2012 Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet.
 • 2005–2012, 2014–2015 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Skolor

 • 2013 Polhemskolans gymnasium, Lund.
 • 2013 Sannarpsgymnasiet, Halmstad
 • 2010 Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka
 • 2004 St Petri gymnasium, Malmö.

Curriculum vitæ

Lektor i SO-didaktik, med särskilt ansvar för religionsdidaktik, vid Högskolan i Borås.

Är disputerad i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet (2010) & utnämnd till excellellent lärare ETP vid Högskolan i Halmstad (2015).

Pappa till två barn och gift med Emilia.


Presentation

Viktor Aldrin*, född 1980 i Linköping. Gift med Emilia Aldrin sedan 2007 och far till två barn. Bor i Halmstad. * Bytte efternamn i samband med giftermål 2007 från Johansson till Aldrin.

Utbildning

Doktorsexamen

 • 2010 Teologie doktorsexamen i Religionsvetenskap med särskild inriktning mot Kristendomens historia, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Prof. Bertil Nilsson var huvudhandledare och docent Martin Berntson var biträdande handledare. Disputation skedde 11 november.

Magisterexamina

 • 2012 Magisterexamen i högskolepedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2004 Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi, med särskild inriktning mot kristendomens historia, Lunds universitet.

Kandidatexamina

 • 2011 Kandidatexamen i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet.
 • 2004 Kandidatexamen i ämnet historia, Lunds universitet.

Övriga examina

 • 2014 Lärarlegitimation för grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena religion, historia och pedagogik, Skolverket.
 • 2011 Lärarexamen i religionskunskap och historia, Göteborgs universitet.

Forskningsverksamhet

 • 2016– Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Borås
 • 2015–2016 Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
 • 2013–2015 Akademin för lärande, humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Halmstad.
 • 2011–2012 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
 • 2005–2010 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Gästforskare

 • 2015–2016 Gästforskare i Kyrko- och missionsstudier, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
 • 2008 Gästforskare vid Faculty of Divinity, The University of Cambridge, Storbritannien. Mentor: Professor Eamon Duffy.
 • 2007 Gästforskare vid Helsingfors universitet och Finska litteratursällskapet. Mentorer: Professor Tuomas Lehtonen (generalsekreterare för Finska litteratursällskapet) och docent Jyrki Knuutila (Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet).

Peer-review-uppdrag

 • Journal of Religious History, Australien.
 • Mirator, Finland.

Recensionsuppdrag

 • 2012– Journal of Teaching Theology & Religious Education, USA.
 • 2012– Mirator, Finland
 • 2011– Svensk Teologisk Kvartalskrift, Sverige
 • 2005– Kyrkohistorisk årsskrift, Sverige

I media

Jag medverkar ofta i media, framför allt som ämnesexpert inom områdena kristendom, religion i skolan, kristna traditioner.  

Pressbild

Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

Kreativt